Helförsäkring

Med en helförsäkring får du det mest omfattande skyddet för din Kia och förutom trafik- och halvförsäkring, ingår även vagnskadeförsäkring.

Till skillnad från trafikförsäkringen som täcker skador som du orsakar någon annan, gäller helförsäkring för skador på din egen bil. Även om du orsakat dem själv.

Väljer du helförsäkring får du ersättning för plåt- och lackskador på din Kia, till exempel skador som uppstår i samband med kollision, dikeskörning, nedblåsta trädgrenar eller skadegörelse.

När ska du välja helförsäkring?

Helförsäkring är till för dig som har en Kia där bilens vagnskadegaranti inte längre ingår. Normalt gäller vagnskadegarantin för en ny bil i tre år räknat från första registreringsdag. Vill du ha ett komplett skydd, som täcker vagnskador efter att garantin upphör, behöver du teckna en helförsäkring. Kontrollera vagnskadegarantin på din bil.

Jämför vad som ingår i våra olika försäkringsomfattningar och räkna ut ditt pris.