Hämtar information

Halvförsäkring för Kia

Har du en ny bil med vagnskadegaranti räcker det med att försäkra bilen med en halvförsäkring. När vagnskadegarantin upphör att gälla – garantin för Kia-bilar gäller i tre år räknat från leveransdagen – rekommenderar vi att du helförsäkrar bilen.​

​Halvförsäkring kan också passa bra för en äldre bil som inte längre är värd så mycket, till exempel om du vill att bärgning ska ingå. ​

Jämför vad som ingår i våra olika försäkringsomfattningar och räkna ut ditt pris.

Trafik

Gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom som uppstår efter en trafikolycka med bilen.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller hela bilen stjäls.

Räddning

Ersätter kostnaden för bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftsstopp.

Glas

Ersätter stenskott och andra glasskador, som spräckta eller krossade rutor.

Feltankning

Gäller om du tankar fel vätska i drivmedelstank, annan tank eller behållare i bilen.

Brand

Om bilen skadas efter brand och för skador på elektriskt kablar efter kortslutning.

Maskin

Gäller för reparation av maskinskada och fel på elektronik för bensin, diesel, hybrid- och eldrift. Läs mer i fullständigt villkor.

Rättsskydd

Advokat- och rättegångskostnader vid tvister, upp till 250 000 kronor.