Grönt Kort till utlandsfärden

Beställ ett Grönt Kort i god tid innan du ger dig av utomlands med bilen. Det kan du göra här hos oss. Grönt kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kort-avtalet. Det kan också vara bra att ta med försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till Kia Bilförsäkring när du ger dig av utomlands med bilen.​

Borta längre än försäkringen är betald

Vi kan bara skriva ut Grönt Kort fram till det datum som din försäkring är betald, om du behöver Grönt Kort för en längre period måste du ringa oss 08-541 705 36.

Hämtar information

Beställning av Grönt Kort

Personnummer

Fyll i försäkringstagarens personnummer.

Personnummer annan förare

Om någon annan än försäkringstagaren ska köra bilen utomlands krävs att den andra förarens personnummer står med.

För dig som har hus- eller släpvagn

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador som husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna Kortet. Läs mer om Grönt Kort och vad som gäller i olika länder

Särskilda regler i vissa länder

I Kosovo gäller inte din bilförsäkring alls eftersom Kosovo inte är medlemsstat i FN. Om du ska köra med din bil i Kosovo måste du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.
I Iran, Marocko och Tunisien gäller bara bilens trafikförsäkring, det innebär att du inte har någon försäkring som gäller om din bil skulle bli stulen eller skadad.

Tips till dig som ska bila utomlands

Ska du ta bilen på semester utomlands? Mitt i all spännande planering vill vi ge dig lite tips för att bilresan ska bli så säker som möjligt. Vi rekommenderar att du läser på om vad som är viktigt att tänka på när du ska bila utomlands. Då slipper du förhoppningsvis obehagliga överraskningar på resan. ​