Vid skada på bilen

Vi vill att det ska vara enkelt för dig om du råkar ut för en skada. I de flesta fall räcker det med en kontakt med oss, sedan sköter vi resten. ​

Frågorna kan vara många om någonting händer med din Kia vad ska du göra om du råkat ut för en stöld eller en trafikolycka. Vill du läsa lite mer innan du anmäler skadan till oss kan du göra det här. Klicka på den skadehändelse under ”Vad har hänt?” som passar in på det som hänt dig, läs om vad du ska göra och vad som händer när du har anmält skadan till oss.


Behöver du prata med oss angående en skada kan du ringa oss dygnet runt på 08-541 705 36.


Du får oftast betala en del av skadekostnaden själv, en självrisk. Här kan du läsa om vilka självrisker​ som gäller för för olika skadehändelser. I vissa fall tillkommer en extra självrisk och vilka de är kan du se i det fullständiga försäkringsvillkoret.

Nyvärde – vid totalskada

Med Kia Bilförsäkring får du en helt ny personbil om din Kia totalskadas när den är yngre än två år, räknat från första registreringsdag, och inte gått mer än 4 000 mil. Nyvärde* gäller under förutsättning att du köper en ny Kia hos en auktoriserad Kia-återförsäljare. Läs mer om nyvärde i det fullständiga villkoret​
* Nyvärde gäller inte för transportbilsregistrerade eller direktimporterat fordon.

Mervärde – vid totalskada

Har du Kia Bilförsäkring och din Kia totalskadas när den är äldre än två år, räknat från första registreringsdag, eller har gått mer än 4 000 mil får du, utöver bilens marknadsvärde, ersättning för mervärde* med 20 %  över marknadsvärdet. Mervärde gäller under förutsättning att du köper en Kia hos en auktoriserad Kia-återförsäljare. Läs mer om nyvärde i det fullständiga villkoret​
* Mervärde gäller inte för transportbilsregistrerade eller direktimporterat fordon.

Vad har hänt?

Kollision med annat fordon

Om du har krockat med ett annat fordon måste både du och den andra föraren anmäla det som har hänt till era respektive försäkringsbolag.

Gör så här:

Anteckna registreringsnummer på det andra fordonet, om registreringsnummer finns, och be att få se förarens körkort, så att du vet vem det är du har kolliderat med. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag.

Finns det vittnen till händelsen är det bra om du kan få deras namn och telefonnummer. Då kan vi kontakta dem om det behövs. Om du har tagit bilder från olycksplatsen ber vi dig skicka in dem till oss.

Anmäl din skada här till oss

Kom ihåg att anmäla om någon person blev skadad. 

När du har anmält skadan får du ett bekräftelsemejl direkt med information om hur du går vidare.

Vi kontaktar det andra försäkringsbolaget när vi har fått din anmälan, och löser allt direkt med dem utifrån de uppgifter som du och den andra parten har lämnat. 

Vi kan hjälpa dig med ersättning för skadorna på din bil om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti. Om du inte har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ser vi till att dom kontaktar dig.

Behöver du hyrbil?

Har du tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil under den tid som bilen står på verkstad på grund av skadereparationen, i upp till 60 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden samt allt bränsle. Du har rätt att hyra en standardutrustad bil som är utrymmesmässigt likvärdig den försäkrade. Om du har specifika behov som till exempel dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. 

Kollision med djur

Om du kör på ett djur och bilen skadas kan du få ersättning för det om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti. Har du tilläggsförsäkringen Stor Bilextra eller Ingen självrisk vid djurkollision slipper du att betala självrisken. 

Du måste göra en polisanmälan om du kört på älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår. Ring 112 och meddela var du körde på djuret.
Om du kör på ett tamdjur eller en ren måste du anmäla det till djurägaren eller till polisen.
Oavsett vilket djur du kör på måste du märka ut platsen där djuret blev påkört. Du riskerar böter om du inte märker ut platsen och gör en polisanmälan
Anmäl din skada här på bilen här. Du får ett bekräftelsemejl direkt med information om självrisk och vilken verkstad du ska kontakta.
På viltolycka.se hittar du fler tips om vad du ska tänka på, samt se vilka vägsträckor som är mest drabbade.

Parkeringsskada

Om din bil blivit påkörd av ett okänt motorfordon när den stod parkerad, och fordonet som körde på din bil smitit från platsen kan det räknas som en parkeringsskada. I de fallen kan Trafikförsäkringsföreningen betala för reparationen av din bil. Du betalar självrisken, som är 5 procent av årets prisbasbelopp. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor.

Läs mer om bestämmelserna kring parkeringsskada på tff.se

Även om det är en parkeringsskada ska du anmäla skadan till oss, så tar vi hand om hela ärendet. Om skadan inte godkänns som en parkeringsskada av TFF (Trafikförsäkringsföreningen) eller om bilen har fått andra skador när den stått parkerad, kan du få ersättning genom vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin. Då betalar du den självrisk som gäller för vagnskadeförsäkringen respektive vagnskadegarantin.


Gör så här:
  • Anmäl parkeringsskadan till polisen.
  • När du har gjort polisanmälan, Anmäl din skada här till oss. Du får direkt en bekräftelse med information om vilken verkstad du ska kontakta.

Vi återkommer till dig med besked om skadan blir godkänd som parkeringsskada när vi har fått in alla underlag.

Glasskada

Om du får stenskott eller en spricka i bilens vind-, sido- eller bakruta kan vi ersätta skadorna om du har minst halvförsäkring. 
Anmäl din skada här.

Om bilen blivit utsatt för skadegörelse och fått sönderslagna eller krossade rutor kan du få ersättning om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti.


Inbrott i bil

Om du har haft inbrott i din bil eller om någon har försökt bryta sig in i bilen kan du få ersättning för skadorna på bilen och de biltillbehör som stals om du har minst halvförsäkring.

  • Inbrott i bilen och inbrottsförsök ska alltid polisanmälas. Du kan göra din polisanmälan på polisens hemsida.
  • När du gjort polisanmälan gör du en skadeanmälan till oss. Anmäl din skada här Du får ett bekräftelsemejl direkt med besked om vi kan betala skadan eller inte, vilken självrisk du har och vilken verkstad du ska kontakta.

Använd inte bilen om någon har försökt stjäla den. Rattlåset kan vara skadat och därför kan ratten låsa sig när du kör. Om du behöver hjälp med bärgning ska du ringa oss så kopplar vi dig till vår larmcentral.
Bilförsäkringen gäller inte för personliga tillhörigheter som till exempel verktyg, barnvagn, dator, mobiltelefon, kläder eller presenter som låg i bilen. Sådana saker ska anmälas till din hemförsäkring.

Bilstöld

Om din bil har stulits ska du anmäla det till polisen så fort som möjligt. När du gjort en polisanmälan anmäler du bilstölden även till oss. Anmäl din skada här. Vi ringer då dig så snart som möjligt med information om hur vi går vidare.

De flesta bilar kommer tillrätta inom ett par veckor och polisen kontaktar dig när bilen har hittats. Då ringer du oss så hjälper vi dig med bärgning till lämplig verkstad och ersättning för eventuella skador på bilen. För att få ersättning för bärgning, skador på bilen eller hela bilen behöver du ha minst halvförsäkring.

Om bilen inte kommit tillrätta inom 30 dagar från det att vi mottagit din skriftliga anmälan kontaktar vi dig angående ersättning för bilen.

Har du rätt till hyrbil?

Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil under den tid bilen är borta eller står på verkstad, som längst 60 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden, samt allt bränsle. Du får hyra en storleksmässigt likvärdig bil som din egen. Om du har specifika behov som till exempel dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. 

Speciella regler för vissa bilmodeller

Vissa bilmodeller som utsätts för stöld har vi krav på spårsändare med koppling till larmcentral Om detta gäller för din bil ser du på ditt försäkringsbrev. Om bilen saknar sådan fungerande utrustning lämnas ingen ersättning.

Stulna däck och takbox

Däck och takbox som tillhör bilen omfattas av stöldförsäkringen, oavsett om de är monterade på bilen eller förvaras på annat sätt – till exempel i garage eller förråd.

Däck och takbox ersätts inte med kontanter.

Anmäl din skada här Du får omedelbart en bekräftelse och information om vad som händer härnäst.

Brandskada

Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning för brandskador på bilen som uppstått från bränder i närheten av bilen, genom blixtnedslag eller om bilen börjat brinna under färd.
Ring oss om du behöver bärgningshjälp.
Anmäl din skada här. Du får ett bekräftelsemejl direkt med information om vad som händer härnäst.


Räddning

I halvförsäkring och helförsäkring ingår hjälp med bärgning av bilen om den skadats under färd eller om föraren blir sjuk eller skadad. Även personerna och bagaget i bilen får transport till hemorten eller hjälp med att fortsätta resan om det blir billigare.

Behöver du hjälp med bärgning kan du ringa oss, telefonnummer finns längre ner på sidan.

Feltankning

Om du har minst en halvförsäkring hos Kia Bilförsäkring ersätter försäkringen rengöring av tank, behållare, ledningar och följdskador när du har tankat fel vätska i bilens drivmedelstank eller fyllt på fel medel i annan behållare i bilen. Max ersättning 100 000 kr.


Starta inte motorn

Det räcker med att vrida om nyckeln för att det felaktiga bränslet ska dras in i systemet och förstöra bränslesystemet, och i värsta fall även motorn. Kör du iväg med fel bränsle i bilen ökar risken för att motorn skadas.


Bärga bilen till verkstad

Kör inte till verkstaden utan ring till en bärgare eller få hjälp med att bogsera bilen så att inte motorn förstörs. Som kund hos Kia Bilförsäkring får du bilen bärgad till närmaste märkesverkstad, där bland annat bränslet byts ut genom tömning och sanering av tanken.

Maskin- och elektronikskada

Personbil 

Maskin- och elektronikförsäkring ingår i halvförsäkringen för personbilar upp till 15 000 mil eller 8 år och gäller för många olika delar och komponenter, se villkor. För att kunna avgöra vad felet beror på och om maskin- och elektronikförsäkringen gäller för felet måste en auktoriserad verkstad först undersöka bilen.


Lätt lastbil

Maskin- och elektronikförsäkring ingår i halvförsäkringen för lätta lastbilar upp till 12 000 mil eller 8 år och gäller för många olika delar och komponenter, se villkor. För att kunna avgöra vad felet beror på och om maskin- och elektronikförsäkringen gäller för felet måste en auktoriserad verkstad först undersöka lastbilen.


Ring oss så hjälper vi dig med att komma i kontakt med en verkstad.


Personskada

Trafikförsäkringen gäller för personskador som drabbat föraren och passagerare vid en trafikolycka med den försäkrade bilen. Trafikförsäkringen gäller även om personer utanför bilen skadas vid olyckan.
Du behöver inte anmäla personskador separat. Men du måste tala om för oss om det finns skadade personer när du anmäler trafikolyckan till oss.

Anmäler du en personskada till oss blir du kontaktad av vår personskadeavdelning.


Singelolycka

Om din bil skadas i en singelolycka som till exempel dikeskörning eller att du kör på något kan du få ersättning för skadorna på bilen om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti.

Anmäl din skada här.
Du får ett bekräftelsemejl direkt med information om vilken självrisk som gäller och vilken verkstad du ska kontakta.

Behöver du hyrbil?

Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil under den tid bilen står på verkstad, som längst 60 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden och allt bränsle. Du får hyra en storleksmässigt likvärdig bil som din egen. Om du har specifika behov som till exempel dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. 


Skadegörelse

Med skadegörelse menar vi om en annan person avsiktligt skadat din bil. Det kan till exempel vara sönderskurna däck, inslagna rutor, repad lack eller att någon sparkat på bilen.

Skadegörelse ska alltid polisanmälas.


För att kunna få ersättning för skadorna på bilen behöver du ha helförsäkring eller vagnskadegaranti, och du betalar den gällande självrisken. Om du har Stor Bilextra sänks självrisken till 1 000 kronor.
Anmäl din skada här. Du får en bekräftelse direkt med information om vilken självrisk du har och vilken verkstad du ska kontakta.

Skada utomlands

Din bilförsäkring gäller även utomlands, men lite olika beroende på vilken omfattning du har och i vilket land du är.


Trafikförsäkringen gäller i alla länder som ingår i Gröna Kort-samarbetet. Om du har halv- eller helförsäkring gäller den i de länder som ingår i Gröna kort-samarbetet med undantag för Tunisien, Marocko och Iran. Ingen försäkring gäller i Kosovo.


Om du råkar ut för en skada när du är utomlands ska du ringa oss så hjälper vi dig. Reparation av bilen utförs i Sverige, för att vi ska vara säkra på att det blir fackmannamässigt gjort och tryggt enligt de avtal och samarbeten vi har med verkstäderna.

Om du krockar

Om du krockar med bilen när du befinner dig utomlands ska du ringa polisen och be dem komma till platsen. Fyll i en skadeanmälan och ta så mycket uppgifter som möjligt; fotografera gärna bilarna, platsen och den andra förarens körkort, och fråga vilket försäkringsbolag de har samt notera registreringsnumret på motpartens fordon. Om du och den andra föraren är överens om händelseförloppet kan ni skriva anmälan tillsammans, men underteckna inte om du inte är helt säker på vad det står eller om ni är oense om händelseförloppet. 

Om bilen blir stulen, utsatt för inbrott eller skadegörelse

Om din bil stjäls eller utsätts för inbrott, stöldförsök eller skadegörelse utomlands ska du först anmäla det till polisen på orten där brottet inträffade. Anmäl sedan händelsen även till oss. Anmäl din skada här

Om du har rätt till hyrbil på utlandsresan

Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil för att kunna fortsätta resan. Försäkringen betalar hela dygns- och kilometerkostnaden och du betalar själv för bränslet. Kontakta oss innan du hyr bil i utlandet.